Inschrijving Kloosterveste

Persoonlijke gegevens aanvrager

*
*
*
*
*
*

Burgerlijke staat

*

Persoonlijke gegevens partner / mede aanvrager


Aanvraag


Beroep

*
*

Beroep partner / mede aanvrager


Financiële verplichtingen

*

Persoonlijke toelichting

  Door digitale verzending is u bekend:
  • Dat aan het indienen van dit formulier geen enkel recht kan worden ontleend en dat geen huurovereenkomst tot stand komt alvorens door zowel de huurder als de verhuurder een huurcontact is ondertekend.
  • Dat deze aanvraag alleen in behandeling wordt genomen indien deze volledig is ingevuld.
  • Dat de door aanvrager verstrekte gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld.
  • Dat aanvrager de verhuurder om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden aan te stellen.
  • Aan de ondertekening dan wel digitale verzending van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning/ garage worden ontleend;
  • Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een bankgarantie van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uitreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen van de afgelopen 2 jaar.
Makelaar in Groningen | Schouten + Van der Giezen
Contactgegevens

Je kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Westerhaven 9
9718 AV, Groningen

Postbus 361
9700 AJ, Groningen

050-318 03 09
06-119 63 034
info@svdg.nl